Welkom in Kardinge!

Als je traint voor de 4 mijl of gewoon voor je conditie hardloopt dan zal er voldoende tijd zijn om te genieten van de altijd veranderende natuur. De natuur is altijd anders op verschillende momenten van de dag maar natuurlijk ook tijdens de seizoenen. Open water met golven, graslanden, natte bloemrijke hooilanden, riet, beschut water en oevers, bos en struweel.

In kardinge heb je kans om de ijsvogel te zien en wat dacht je van het hoempende geluid van de roerdomp. In het voorjaar hoor je de weidevogels in het weidegebied de kievit en de grutto. Op de centrale as met Italiaanse populieren hoort je honderden meters lang de vogels fluiten, rechts de schotse hooglanders in het veld, kleine karekieten in het riet, de rietorchis, de buizerd en de kiekendief bij de rietlanden en reeën in het bos. Op deze site vermelden we wat u onderweg ziet. Veel plezier met hardlopen en vergeet niet om u heen te kijken.